Sponsors

Samen betrokken
We draaien hier niet omheen. Een vereniging als Amsterdam Marshals  heeft sponsors hard nodig. We zijn een organisatie van gedreven vrijwilligers. Mensen die allen een deel van hun kostbare tijd opofferen voor onze jongeren, de talenten voor wie het doen. Zonder deze vrijwilligers hebben we geen bestaansrecht.

Het ontwikkelen van talent kost tijd en aandacht. Onze activiteiten zijn intensief en de vereniging groeit door de vele jaarlijkse aanmeldingen. Dit betekent dat wij onze faciliteiten moeten uitbreiden en materieel moeten aanvullen en waar nodig vervangen. Begrijpelijk dat ook voor ons dit een enorme uitdaging is. Maar we hebben het er graag voor over. Uw ondersteuning is meer dan welkom.

Mogelijkheden
We zien sponsoring als een samenwerking. Natuurlijk begrijpen we dat sponsoring ook met belangen te maken heeft. Wij zitten graag met u rond de  tafel. We staan open voor verschillende mogelijkheden; van financiële ondersteuning tot materieel, kennis en arbeid. Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag of de duur van uw inspanning, maar om uw oprechte betrokkenheid bij onze vereniging.

Contact ons
Wij hopen dat onze kernwaarden als respect en betrokkenheid, maar ook onze doelstelling als het ontwikkelen van talent aansluiting bij u vinden.

Heeft u zelf een idee? Ziet u Amsterdam Marshals als een partner waarmee u graag de samenwerking aangaat? Wij nodigen u graag uit voor een goed gesprek.