De Maarschalk

AM LOGO RED

marshal {zelfstandig naamwoord}; maarschalk

to marshal {werkwoord]: bijeenroepen

De marshal heeft voor Amsterdam Marshals een krachtige betekenis. We vormen een team met talentvolle en ambitieuze mensen die gaan voor de overwinning. Zowel op als buiten het veld. De maarschalk of veldmaarschalk is in verschillende legers de hoogste militaire rang, boven de generaal.